تماس با ما

مرکز آموزش‌های خلیج فارس

مرکز آموزش‌های خلیج فارس طی ده سال گذشته با فعالیت های مختلف در خدمت دندان پزشکی ایران بوده و به این امر افتخار می کند. عرضه مواد و تجهيزات دندانپزشكی از سال ١٣٨٣ در ایران

برگزار کننده دوره های آموزشی

مرکز آموزش‌های خلیج فارس برگزار کننده دوره ها و کارگاه های آموزشی، محصولات، تازه ها، فروش های ویژه، ثبت نام کنگره ها با شرایط ویژه از سال ۱۳۸۳ با شما بوده و به این امر افتخار می کنیم.

عرضه کننده بهترین‌ها

عرضه کننده بهترین مواد و وسایل دندانپزشکی

فروش لوازم و تجهیزات دندان پزشکی

مرکز آموزش‌های خلیج فارس طی ده سال گذشته با فعالیت های مختلف در خدمت دندان پزشکی ایران بوده و به این امر افتخار می کند. معرفی پدیده مینی ایمپلنت برای نخستین بار در سال 2002 اولین گام ما در ورود به دندان پزشکی کشور بوده است و در پی آن گام های بعدی را با کمک و راهنمایی جامعه علمی دندان پزشکی برداشته ایم. حمایت از چندین برنامه و کنگره علمی و تحقیقات دانشگاهی و برگزاری سمینارهای مختلف با حضور چهره های برتر دندان پزشکی جهان از جمله افتخارات این شرکت در خدمت به دندان پزشکی و بیماران می باشد. در حال حاضر مرکز آموزش‌های خلیج فارس تحت نظارت کامل وزارت بهداشت و طبق ضوابط قانونی به عرضه محصولات می پردازد.

;